سفارش تبلیغ
مسابقه وبلاگ نویسی ابلاغ غدیر
بر آزار و درد بایدت تحمل نمود و گرنه هرگز خرسند نخواهى بود . [نهج البلاغه]